Møt spesialistene våre. De vet hva de gjør

Anders Fiskaa Kverneland

Med-grunnlegger


Grunnlegger og eier av Ananda Kverneland Entrepreneur AS Økonom.

Driver med internasjonal handel og implementering av prosjekter og investeringer. Han har betydelig erfaring med å bygge internasjonale forretningsrelasjoner.
Extensive experience of building international business relations.

Mariusz Czarski

Advokat


Juridisk rådgiver, utdannet ved School of Human Rights ved Helsinki Foundation. Inntil 1994 tjenestegjorde han ved det økonomiske fakultetet ved tingretten i Katowice.

Deretter jobbet han som juridisk rådgiver for Skattemyndighetene i Katowice og Statens Legemiddeltilsyn i Katowice fra 1995. Eier av Czarski Consulting.

Actively involved in the management processes on supervisory boards of commercial companies, guidance in their establishment and management, and legal and tax advice.

Ewa Dzieciaszek

Advokat, B2B, Kontaktleder


Utdannet i jus og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Silesia. Siden 2003 har hun vært aktivt involvert med å lede internasjonale selskaper, som spesialist B2B kontakt.

Hun har spesialisert seg i å representere klienter og leverandører og forhandler og samarbeider med firmaer og leverandører. Hun håndterer saker knyttet til håndhevelse av gjeld og har omfattende kunnskap og erfaring med bedriftskommunikasjon. Mange års arbeidserfaring har også bidratt til at hun har et utmerket forhold til ulike bedrifter innen industri og handel.

Many years experience has developed an excellent relationship with various industrial and trading companies.

Zofia Niczewska-Kołek

Advokat


Advokat utdannet ved Faculty of Law and Administration ved Jagiellonian University in Krakow.

Aktivt praktiserende advokat siden 2006. Spesialisering: sivil rett, eiendomsrett, kontraktsrett, kompensasjon, familierett inkludert saker vedrørende internasjonale barnebortføring, arverett og strafferett. Har erfaring fra rettstvister - både sivile og kriminelle rettsaker

Has experience in litigation - civil and criminal trials.

Grzegorz Bozek

Prosjektleder


Siden 1998 har han koordinert opprettelse, utvidelse og ombygging av produksjons og service bedrifter innen kostmetikk, mat, kjemi og byggenæringen.

Spesialiserer seg i de tekniske og økonomiske aspektene ved produksjon, stoff og råmaterial-teknologi, organisering og utførelse av internasjonale prosjekter og arrangementer.

Han har også erfaring fra internasjonalt veldedighetsarbeid.

He has experience in international charity.